Здравеопазване

Френското правителство стартира мащабна кампания за насърчаване употребата на генеричните лекарства

„Лекарства за Европа“ категорично подкрепя кампанията на френското правителство за насърчаване употребата на генерични лекарства. Благодарение на генеричните лекарства в Европа два пъти повече пациенти, в 7 ключови терапевтични области [1] (диабет, депресия,…

ЕГА призова ЕС да премахне пречките пред конкуренцията и свободната търговия на лекарствените пазари

На 19.03.2014 г. Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, проведе своя десети годишен правен форум и призова ЕС да премахне пречките пред конкуренцията и свободната търговия на лекарствените пазари чрез осъществяване…

Промяна в тарифа към лекарствения закон ще удари пряко пациентите

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) изразява категоричното си несъгласие с проекта за Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.Предвижда…

Д-р Явор Дренски

Гледна точка: Здравеопазването ще „оздравее“, когато държавните болници се управляват, както частните

Държавните, общинските и частните болници по закон са равнопоставени, но на практика това не е така, както по отношение на финансирането, така и по отношение на правните взаимоотношения с различните институции.“ Тази констатация…

Забраната на тютюнопушенето намалява разходите за здравеопазване.

Взаимовръзка между законодателството и здравето

Списание Circulation, официален орган на американската кардиологична асоциация, публикува наскоро проучване за взаимозависимостта между законодателството, ограничаващо тютюнопушенето и хоспитализацията на пациенти със сърдечни, мозъчно-съдови и белодробни болести.Става въпрос за т.нар. метаанализ, при който…

Публично заседание на Комисията по здравеопазване

На 08.03.2012 г. се проведе публично заседание на Комисията по здравеопазване, на което беше изслушан министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.По време на заседанието стана ясно, че големият преразход на средства от НЗОК…

logo_1

По – здрав контрол върху дейността на НЗОК

Скандалите около НЗОК  не секват – скандал за драстични разлики в цените, по които касата плаща лекарствата, скандал за раздадени бонуси, а от друга страна недоволни пациенти, осигурявали се без прекъсване в продължение…

Борба с нелегалните лекарства от интернет в Австрия

С фалшиви лекарства през 2010 година е достигнат оборот от 56 милиарда евро. Световната здравна организация предполага, че приблизително 10 процента от всички медицински изделия, които се продават в развиващите се страни, в…

Националният флаг и герба на Австрия.

Здравеопазването в Австрия – изградено на социален принцип

Като социална държава Австрия разполага със съвременно здравеопазване, което се базира на два принципа – на солидарността и субсидарността. Иначе казано, перифразирайки известен философ, от всекиго според способностите, всекиму според потребностите. В Австрия…

Подобряването на регулаторната среда в ЕС ще увеличи достъпа на пациентите до генерични и биоподобни лекарства и ще подобри конкуренцията

Регулаторната среда в ЕС трябва да бъде оптимизирана, за да стане адекватна спрямо нарасналото търсене на генерични и биоподобни лекарства. Тези лекарства покриват цялостно хроничните заболявания и представляват почти 50% от общото количество…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД