Здравеопазване

Дейности на Националната здравноосигурителна каса по профилактиката и лечението на захарния диабет

Профилактиката и лечението на захарния диабет са сред приоритетите на Националната здравноосигурителна каса. Дейностите в тази област са насочени към ограничаване на заболеваемостта, на появата и прогресирането на усложненията, на инвалидността и смъртността,…

От януари 2010г. е променен редът за издаване на европейския формуляр E 104

В рамките на здравното осигуряване формуляр Е 104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност лице, започнало да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да…

German-Flag

Германското здравно осигуряване – модерен, устойчив и функциониращ модел

Германия е държава, за която се счита, че предлага едни от най-качествените здравни услуги в света и гражданите й са с висока степен на удовлетвореност от системата на здравеопазване. Неин основен приоритет е…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД