Анатомия
Кръвта е живот.

Вътрешна среда на организма

Вътрешната среда на организма  включва кръвта, лимфата и междутъканната течност. „Кръвта-това е живот“- така формулира  значението на кръвта древногръцкият  философ Емпедокъл. Кръвта е 7% от телесната маса, лимфата- 1.2%, междутъканната течност е 25%….

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД