НЗОК

Публично заседание на Комисията по здравеопазване

На 08.03.2012 г. се проведе публично заседание на Комисията по здравеопазване, на което беше изслушан министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.По време на заседанието стана ясно, че големият преразход на средства от НЗОК…

logo_1

По – здрав контрол върху дейността на НЗОК

Скандалите около НЗОК  не секват – скандал за драстични разлики в цените, по които касата плаща лекарствата, скандал за раздадени бонуси, а от друга страна недоволни пациенти, осигурявали се без прекъсване в продължение…

Дейности на Националната здравноосигурителна каса по профилактиката и лечението на захарния диабет

Профилактиката и лечението на захарния диабет са сред приоритетите на Националната здравноосигурителна каса. Дейностите в тази област са насочени към ограничаване на заболеваемостта, на появата и прогресирането на усложненията, на инвалидността и смъртността,…

От януари 2010г. е променен редът за издаване на европейския формуляр E 104

В рамките на здравното осигуряване формуляр Е 104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност лице, започнало да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД