Борба с нелегалните лекарства от интернет в Австрия

С фалшиви лекарства през 2010 година е достигнат оборот от 56 милиарда евро. Световната здравна организация предполага, че приблизително 10 процента от всички медицински изделия, които се продават в развиващите се страни, в това число и лекарства, са плагиати. В силно развитите индустриални страни със силна регулаторна структура като САЩ и Западна Европа те представляват около един процент. В световен мащаб оборотът от плагиати през 2009 година е бил близо 30 милиарда евро, за да се увеличи почти двойно година по-късно.Съгласно едно изследване на ЕС с имитати на лекарства може да се печели до 2000 пъти повече отколкото с класическата търговия с дрога. Един килограм фалшива виагра носи много повече печалба от същото количество хероин например.В същото време нараства и числото на фалшификатите, които достигат в Австрия по трудно контролируемата нелегална интернет-търговия. 78 процента от тези “лекарства” са вредни за здравето, сочи едно актуално изследване на австрийската служба по безопасност в здравеопазването, която за няколко месеца е взела и анализирала над 1000 проби.

“Чрез националните и международни закони различните институции могат да си съдействат все по-добре в името на опазването на общественото здраве. Само след влизането на новия закон за импорт на лекарства в Австрия числото на внесените опасни вещества рязко е спаднало” – заявява Маркус Мюлнер, отговорен служител на мониторингова компания.

Австрия води много успешна борба срещу лекарствата – плагиати. Приблизително 25% от всички заловени плагиати в ЕС са именно на територията на Австрия. Това се дължи от една страна на високия брой нелегална стока, от друга страна на подобрената правна норма. С влизане в сила на гореспоменатия закон предписанията за внос на лекарства рязко се изостриха. По силата на този закон поръчката на лекарства по интернет, телефон, телешопинг или имейл е по принцип незаконна. Изключения правят чуждестранни аптеки, които изпращат в Австрия само лекарства, допуснати за продажба без рецепта на нейна територия. Освен това количеството трябва да съответства на личните нужди и може да се изпраща само от оторизирана аптека. Поръчителите на лекарства, които нарушават закона, ги грози глоба до 7200 евро. Нелегалният внос се открива и унищожава от митницата, като поръчителят трябва отделно да заплати и тези разноски.

Как стоят нещата в България? По приблизителни оценки пазарът на лекарства-имитати достига до 100 милиона лева. Търгуват се главно псевдолекарства, обещаващи подобряване на еректилната дисфункция при мъжете. Много от тези вещества се внасят в България на малки пратки, с “куфарна търговия” и разкриването им е много трудно. ГДБОП се стреми да разкрие некоректните търговци, но сайтовете за продажба се откриват и закриват толкова бързо, че не винаги е възможна адекватна реакция. Допълнителен проблем представлява и фактът , че веществата се декларират като хранителни добавки. В такъв случай те не подлежат на контрол от Изпълнителната агенция по лекарствата, а от РИОКОЗ. Всеки в България може да внася и търгува с хранителни добавки и контролът при тях е занижен.

 

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД