Създадено е устройство, което акумулира циркулиращите в организма ракови клетки

Изследователи от Харвардския университет съвместно с онколози от детската болница в Бостън, САЩ, са създали устройство, което може да събира свободно циркулиращите в организма туморни клетки. Такива клетки се отделят от първичния тумор и често именно те са основата на вторичните новообразувания. Установено е, че  те носят  информация за родителския тумор, както и данни  за специфичната чувствителност към противораковите препарати, степента на прогресиране на основния тумор, а също и сведение за това как туморът реагира на лечението.

При преминаването на изследваната кръв през микрофлуидните канали на устройството, които съдържат микроскопични магнитни частици, прикрепящи се избирателно само към свободно циркулиращите клетки, раковите клетки се отделят от основния поток. Каналчетата са избрани така, че максимално да се намали стресовото въздействие върху  свободно циркулиращите клетки и те да не променят структурата си, а също и максимално да се повиши „улова“.

Устройството е показало феноменална ефективност в лабораторни условия, прихващайки 90% от свободно циркулиращите клетки в кръвта на мишки, страдащи от рак на млечната жлеза. Особено важно е, че клетките запазват способността си да растат и да се делят, което дава възможност на учените да подбират индивидуални лекарства за всеки пациент.

Тестовете показват, че приборът е достатъчно прецизен и засича неочаквано увеличение на свободно циркулиращи туморни клетки, което е знак за начало на образуване на метастази. Тази информация е изключително важна за лекарите онколози, проследяващи протичането на болестта, съобщава вестник  „Таймс“.

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД