Взаимовръзка между законодателството и здравето

Забраната на тютюнопушенето намалява разходите за здравеопазване.Списание Circulation, официален орган на американската кардиологична асоциация, публикува наскоро проучване за взаимозависимостта между законодателството, ограничаващо тютюнопушенето и хоспитализацията на пациенти със сърдечни, мозъчно-съдови и белодробни болести.Става въпрос за т.нар. метаанализ, при който се анализират данните на други анализи.

Изследванията са идентифицирани с помощта на систематично търсене за проучвания, публикувани преди 30 ноември 2011 г. с използването на Science Citation Index, Google Scholar, PubMed, EMBASE и справки в определени програми. Проучени са измененията в хоспитализациите (или смъртните случаи) в условията на ограничителен режим на тютюнопушенето, фиксирани са продължителността на проследяването и всеобхватността на закона. В метаанализа са включени четиридесет и пет проучвания на 33 закона за среда без тютюнев дим със средно проследяване от 24 месеца (диапазон 2-57 месеца) в различни държави.

Цялостната забрана на тютюнопушенето е свързана със значително по-ниски нива на хоспитализации (или смърт) за всички четири диагностични групи: коронарни инциденти, други сърдечно-съдови заболявания, мозъчно-съдови инциденти и респираторни заболявания. След въвеждане на подобно законодателство в различните държави е настъпило намаление с 15% на случаите на хоспитализирани болни и с коронарни проблеми, намаление с 16% на хоспитализирани болни с мозъчно-съдови инциденти и цели 24% намаление при белодробните заболявания. По-всеобхватните закони са свързани с по-големи изменения на риска в положителна насока.

Това проучване предоставя доказателства, че законите за среда без тютюнев дим са последвани от по-малко хоспитализации и по-ниски разходи за здравеопазване за широк спектър от заболявания. Всеобхватни закони, прекратяване на пушенето на работните места, в ресторанти и барове водят до по-силен ефект. Широката общественост, специалистите по обществено здраве и политиците трябва да обмислят тази положителна взаимовръзка.

 

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД