Добра новина за бъбречно болните

Бъбрек.

Медицината познава методи за създаване на изкуствено сърце и бял дроб – органите на мъртви животни се освобождават от активните клетки, остава само “скелетът”. Върху него се нанасят живи клетки, които постепенно го изпълват с форма и функция. В Масачузетската обща болница хирургът от австрийски произход  Харалд  Отт е използвал този познат принцип, за да създаде бъбрек. Постижението си ученият е публикувал на 14. април т.г. в престижното списание “Nature Medicine“.

Отт е предизвиквал сензация още през 2008 година, когато е започнал да произвежда органи на този принцип. Тогава той е създал в биореактор (система, създаваща подходящи условия за развитие на живите клетки и оформяне на органа) сърце на плъх, което е имало много слаба помпена функция и затова не е било присаждано. През 2010 година Отт създава биологичен изкуствен бял дроб, който вече е бил присаден и е работил две седмици.

В посочения метод става въпрос за следното: Органите на мъртви животни или хора се освобождават от типичните за тях клетки със специална процедура. Остава само един “скелет”, наречен “извънклетъчен матрикс”. Той, както се оказва, притежава висока степен биологична съвместимост и по този начин реакциите на отхвърляне при присаждане се редуцират до минимум. Матриксът се поставя в биореактора и се добавят активни, живи клетки.

В  публикацията се съобщава, че е създаден матрикс на бъбрека на мъртъв плъх, който е бил успешно запълнен с клетки. В момента се работи върху създаването на бъбрек на свиня. За запълването на органа са използвани различни типове клетки. По-ранните трудове на учения са му дали опит във възстановяването на кръвоносни съдове, затова той е започнал с тях. За самата бъбречна тъкан са използвани клетки от бъбреци на фетуси на плъхове. Тези клетки обаче не са стволови, развиват се в бъбречна тъкан, но не са достатъчно зрели, за да разгърнат изцяло потенциала си.

След около12 дни растеж на органа в биореактора изкуственият бъбрек достига близо една четвърт от функцията на един нормален орган. След трансплантация на този бъбрек се губи много от функционалността му, така че в крайна сметка остават максимално 10 % в сравнение със здрав бъбрек. Отт коментира този резултат с факта, че се използват много незрели клетки и се надява, че ще намери метод за по-добра култивация. Освен това не е необходимо да се достигнат 100% – за подобряване на качеството на живот на пациентите с бъбречна недостатъчност са достатични 15 до 20%, което би направило диализата безсмислена.

Органите “по поръчка” са още музика от бъдещето

Предстои още огромна работа дотогава, подчертава Отт, но се надява, че един ден ще може да изолира стволови клетки от пациента. Използването на собствени клетки прави имуносупресията излишна, тъй като няма да има реакция на отхвърляне.

Екипът на учения работи над човешко сърце и бял дроб, създадени със специфични за пациента стволови клетки и се надява, че ще пренесе  опита си върху проекта за бъбрека.

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД