Ново лекарство срещу рак дава обещаващи резултати

Учените твърдят, че нов вид лечение на рак дава многообещаващи резултати в първоначалните фази на изпитванията.
„Олапариб” (Olaparib) бил даден на 19 пациенти с наследствена форма на рак на гърдата, яйчниците или простатата, причинени от мутациите на BRCA1 и BRCA2 гени. При 12 от пациентите, никой от които не се повлиявал от други терапии, туморите се смалили и стабилизирали.
Проучването, проведено от Института за изследване на рака, е включено в Журнала по медицина на Ню Ингланд.
Един от първите пациенти, на които е дадено лекарството, две години по-късно все още е в ремисия. „Олапариб” – представител на нов клас лекарства наречени PARP инхибитори – се прицелва в клетките на рака, като оставя здравите клетки сравнително невредими. Учените открили, че пациентите страдали от малко странични ефекти, а някои твърдяли, че лечението било “много по-леко, отколкото химиотерапията”.
Д-р Йохан де Боно споделя, че сега лекарството трябва да се изпита в по-голям мащаб. “Това лекарство показа много впечатляващи резултати при опитите за смаляване на човешки тумор. То дава на пациентите, които вече са изпробвали много от обичайните лечения, дълъг период на ремисия без наличие на симптомите на рак или каквито и да е сериозни странични ефекти.”
„Олапариб” е първият успешен пример на нов тип персонализирана медицина, използваща техника наречена “синтетичен леталитет” – деликатен начин да се използва собствената молекулярна слабост с положителен ефект. В този случай, лекарството се възползва от факта, че докато нормалните клетки разполагат с няколко начина да възстановят нанесени вреди в тяхното ДНК, един от тези начини е разрушен и негоден поради BRCA мутациите в туморните клетки. „Олапариб” блокира пътя за възстановяване на вредите, като заключва важен ензим наречен PARP. Това не се отразява на нормалните клетки, защото те могат да извикат на помощ алтернативен механизъм за възстановяване, контралиран от здравите BRCA гени.
Но при туморните клетки, където пътищата на BRCA са затруднени от генетичната мутация, не съществува такъв алтернативен защитен механизъм и клетките умират. Раковите клетки с BRCA1 и BRCA2 мутации са първите, които е доказано, че се повлияват от PARP инхибитори. Но има данни, че лекарството ще бъде ефективно и при други видове рак с различни дефекти във възстановяването на ДНК.
Проф. Стан Кей, също работил върху проучването, казва, че е необходимо лекарството да се тества и върху други по-известни типове рак на яйчниците и рак на гърдата, където се очаква да е също толкова ефективно.
Изследователите твърдят, че процесът  на оценяване и регистриране на лекарството може би трябва да се преразгледа, като се вземе под внимание факта, че новите поколения лекарства срещу рака са насочени повече към специфични молекулярни дефекти, отколкото към видовете рак.

Източник: BBC News

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД