Шест проучвания на околната среда разкриват критични рискове за здравето, причинени от пластмасовите продукти

Снимка: hicom.bg

Излагането на бисфенол А (BPA), фталати (phthalates) и полибромирани дифенилови етери (PBDEs) са пряко свързани с нежелани ефекти върху здравето на хората и лабораторните животни. В специално издание на списание Инвайрънментъл Рисърч,  озаглавено “Свят от пластмаса”, се разкриват нови важни проучвания върху замърсителите на околната среда и вредата от тях върху репродуктивните качества и поведенческите реакции при хората и животните.

Пластмасовите продукти съдържат “химикали, увреждащи ендокринната система”, които могат да блокират производството на мъжкия полов хормон тестостерон (фталатите, използвани при PVC пластмасата), да имитират действието на половия хормон естроген (бисфенол А (BPA), използван при поликарбонатната пластмаса), и да попречат на тироидния хормон (полибромираните дифенилови етери (PBDEs), използвани при много видове пластмаса).
Две от статиите докладват за много сходни изменения в мъжките репродуктивни органи при плъховете и хората, свързани с контакта на зародиша с фталати. Излагането на BPA или PBDEs възпрепятства нормалното развитие на мозъка и води до изменения в поведението на плъховете и мишките. Налични са и данни, че тези химикали замърсяват в огромна степен океаните, като по този начин причиняват вреди на дивия живот във водните басейни.
Други проучвания обединяват нови лабораторни изследвания с по-широк фокус, отразяващи ефектите от множество химикали в пластмасата. Тези химикали, които могат да бъдат открити в различни видове пластмаси действат,  както независимо един от друг, така и в съвкупност като застрашават здравето на хората и животните, а също така замърсяват и природата.
Тези статии констатират масовото замърсяване на Тихия океан с пластмаса, което драстично се е засилило през последните години.
“За пръв път се появяват серии от статии, които установяват, че  килограми от многото на брой използвани за направата на пластмаса химикали, могат да се отделят от пластмасовите продукти и да причинят вреди на мозъка и репродуктивната система, когато това влияние е в стадия на зародиш и в кърмаческа възраст. Тези проучвания са не само от научно значение, но биха могли да алармират законодателите при изготвянето на закони, свързани със социалното влияние и засиленото внимание към околната среда.”, подчертава  д-р Фредерик фон Заал, гост редактор на “Свят от пластмаса”.

Източник: Science Daily

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД