Германското здравно осигуряване – модерен, устойчив и функциониращ модел

Знамето на Германия

Германия е държава, за която се счита, че предлага едни от най-качествените здравни услуги в света и гражданите й са с висока степен на удовлетвореност от системата на здравеопазване. Неин основен приоритет е да съхранява, подобрява или да възвръща здравето на осигурените лица, да лекува или облекчава различни заболявания. Това се случва не само с помощта на високо обучени специалисти и модерна материална база, а и благодарение на добре организираната здравноосигурителна система.

Всеки човек, живеещ на територията на Германия, е задължен да притежава здравна осигуровка. Здравната система различава два вида осигуряване – законово и частно.
Законово се осигурява 85% от населението (към 2010г. около 69 700 000д.) към различни, функциониращи в конкурентна среда здравни каси, понастоящем 169 на брой (за сравнение  през 1991г. са били 1209). Принципно всеки има правото да избира здравната си каса, но на практика изборът се определя от фактори като местожителство, професия, месторабота. При фамилноосигурените се избира здравната каса на съпруга/съпругата. Обслужващата здравна каса може да бъде сменена, след което съответното лице губи правото си на смяна за следващите 18 месеца. За разлика от това, всеки има правото да избира или да сменя по всяко време лекаря или зъболекаря си.
Организацията и финансирането на здравеопазването в Германия е децентрализирано, като ролята на държавата се състои основно в изграждането на регулиращата го законова рамка и контрол. Здравните каси се финансират от здравните фондове ,  т.е. от вноските на работещите и техните работодатели.
Законовата здравноосигурителна система е базирана на принципа на социална солидарност. Размерът на вноските се определя от дохода ,  което е средно около 13,5 % , и се дели по равно между работодателя и наетото лице. Разходите на социално слабите граждани и безработните за здравно осигуряване се покриват от държавата, която заплаща здравните премии на фондовете. За пенсионерите също се грижат съответни фондове, които поемат ролята на работодателя при изплащането на здравните осигуровки.
Частното осигуряване от своя страна определя размера на заплащаните премии въз основа на фактори като възраст, пол, професия, здравно състояние и т.н. така че тарифите може да се променят във времето и въз основа на посочените фактори. Например на студенти и млади хора може да бъде предложен пакет от услуги на изгодна тарифа, която с времето и промяната на социалното положение може да се увеличи.
Законовото осигуряване е задължително за всички трудово заети, чийто годишен доход не надхвърля една определена сума. Когато доходите на дадено лице надминат определената граница, а имено 49 950 евро годишно (към 2010г.), в някои случаи 45 000 евро и при това три години подред, съответното лице има правото да избира дали да остане законово осигурено или да се осигурява частно.
Задължително законово е и фамилното осигуряване. Последното е възможно когато месечният доход на съответния фамилноосигурен е под 360 евро или 400 евро (от така нар. миниджоб), при деца до 18 години, при някои обстоятелства до 23 или 25 години (студенти, практиканти) или доживотно (в случай на тежка инвалидност, когато лицето не може да се издържа самостоятелно).
Самонаетите лица са задължени да се осигуряват частно. Максималната здравна вноска на месец обаче не бива да прекрачва прага от 296,25 евро. Изключение правят работещите на хонорар журналисти и хора на изкуството, които имат специална здравна каса и тарифи близки до размера на законовите здравни каси.
Чиновници, съдии и църковни служители са освободени от задължителното осигуряване.От заплатите им не се удържат осигурителни вноски, не заплащат кабинетна такса, нито държавата заплаща за тях. Те имат правото да ползват здравните услуги безплатно. Тази привилегия често бива критикувана, тъй като по този начин лица с високи приходи са допълнително финансово облекчени. Така, ако не реална, се получава фиктивна загуба на средства в здравните фондове, които биха могли да бъдат използвани с различни благородни цели.
При законовото осигуряване, размерът на вноските се изчислява според дохода, а при частното – осоновно според  индивидуалния риск на заболеваемост. Между двата вида осигуряване съществуват и някои други разлики. Частноосигурените заплащат сами дадената медицинска услуга, като здравната каса впоследствие им възстановява напълно или частично, в зависимост от случая, сумата.Частноосигурените се ползват и от някои привилегии – като например предимство сред чакащите за преглед и съответно при медицинското обслужване. Този, който вече се осигурява частно може да се върне към законовото само, ако се регистрира като безработен.
Законово осигурените заплащат кабинетна такса от 10 евро на четиримесечие, ако в рамките на това четиримесечие се ползват медицински или зъболекарски услуги. Всички прегледи в това четиримесечие, в съответния медицински кабинет са поети от здравната каса, която заплаща на болницата, физиотерапевтите или медицинските сдружения. Счита се, че пациентите нямат информация за цената, която плащат за лечението, защото медицинските услуги, с изключение на лекарствата, които са обект на съвместно плащане и някои специфични зъболекарски грижи, се заплащат от избрания здравен фонд. Лекарствата за деца, срещу рецепта издадена от лекуващия педиатър, са безплатни.
При снабдяване с лекарства или превързочни материали, или за транспорт с линейка на лица под 18г., пациентът заплаща принципно 10% от сумата, което обаче е минимум 5 евро и максимум 10 евро. За престой в болницата пациентите плащат 10 евро на ден режийни, максимум 28 дни за година. Изключение правят родилките, за които съответният престой в болницата се поема изцяло от здравната каса. При патронаж, болният заплаща допълнително (освен 10 евро на ден) и 10% от стойността на лечението. При някои тежки случаи, както и в зависимост от социалното положение и доход на пациента, допълнителното заплащане може да отпадне.
Услугите, които здравните каси задължително финансират са законово регламентирани. А именно:
-    Мерки за предпазване, предотвратяване на заболявания или тяхното влошаване.
-    Предпазване от нежелана бременност, стерилизация и аборт.
-    Изкуствено оплождане.
-    Курсове за бременни, както и съпътстваща акушерка по време на бременността и около 2 -3 месеца след раждането.
-    Медицински прегледи.
-    Детски прегледи.
-    Лечение на заболяване.
-    Медицинска помощ, включително психотерапия.
-    Болнично лечение.
-    Медицинска рехабилитация.
-    Медицинска рехабилитация за бащи и майки , например възстановителна почивка с децата или без тях.
-    Рехабилитация, както и необходимите обгрижвания при инвалидност.
-    Патронаж.
-    Помощ в домакинството.
-    Социотерапия.
-    Болнични, както и при заболяване на детето.
-    Профилактика за предпазване от зъбни заболявания.
-    Зъболекарска помощ.

Някои допълнителни услуги биват предлагани от здравните каси на специални допълнителни тарифи – например финансирането на алтернативни и природни методи на лечение като йога, хомеопатия, акупунктура, акупресура и други.
Макар и в последните години, поради увеличението на здравните вноски удовлетвореността от системата да е понижена, немското здравно осигуряване си остава един модерен, организиран, устойчив и функциониращ модел. Място за подобрение съществува във всяка система, но дори и такава, каквато е понастоящем, здравноосигурителната система в Германия е един добър пример, от чийто опит и практика има какво да се научи.

Автор: Вирджиния Крефт

1 коментар към статиятаДобавете коментар
  1. Радвам се че ни пишете, темата е страхотна.Това, че всички прегледи в съответния медицински кабинет са поети от здравната каса, която заплаща на болницата, физиотерапевтите или медицинските сдружения е страхотно и би трябвало да се дават много повече пари в медицината и нашето здравеопазване.Време е да разберем че ако не се погрижим първо за хората, за нас си всичко друго е безмислено да се прави.Тъжно е да гледаш колко малки деца не могат да си закупят нужните лекарства за да живеят един нормален живот просто защото държавата ни не е сключила договор…Хубаво е да има различни пакети които с течение на годината младите могат да променят и да се възползват.Дано да изберем най правилните неща, пишете ни пак.

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД