Литотриптор разбива и „рентген невидимите” бъбречни камъни

Литотрипторът разбива и невидимите с рентген камъни.

Апарат, който разбива невидимите на рентген бъбречни камъни, функционира от началото на март 2010г. в Пловдивската клиника “Медикус Алфа”. Това е последно поколение литотриптор “Щорц“, с ултразвуково фокусиране на конкрементите и непрекъснат ехографски контрол на процедурата и е единственият за сега в Пловдив.
Основата на екстракорпоралната литотрипсия / ЕКЛТ/ е да се фокусират ударни вълни върху конкремента, който се намира в тялото на пациента, с минимум увреждане на околните тъкани. Разрушените камъни се елиминират като малки  песъчинки и изхвърлят от организма с урината.
Последният модел литотриптор дава някои качествено нови предимства при лечение на бъбречно-каменната болест . Апаратите, ползвани до момента,  позволяваха извънтелесно разбиване  само на рентгеновопозитивни, но не и на рентгенонегативни камъни  (реално невидими за рентгена) , защото използваха само рентгенов контрол. С литотрипсия под ултразвуков контрол вече могат да се лекуват и пациенти, които имат „рентген невидими” конкременти – уратни и пикочокиселинни, които съставляват около 30% от всички бъбречни камъни.
Другото предимство на апарата е, че позволява разбиване на конкременти освен в бъбрека и в дистална (последна) трета на уретера, а също и в пикочния мехур. Чрез прецизно фокусиране на камъните и съответно по-интензивно насочване на ударните вълни се предпазва околната бъбречна тъкан от увреждане  и се скъсява с около 30% времето на самата процедура.
Важно преимущество е и липсата на болка , както и на стресиращия гърмежен шум, характерни за литотрипсиите с другите апарати.
От изключителна важност е и липсата на каквото и да е рентгеново облъчване на пациента и на лекаря, който изпълнява процедурата. От този факт произтича още едно предимство на литотрипсията под ултразвуков контрол, а именно, че тя се наблюдава през цялото време и контролира от специалиста, изпълняващ процедурата, което значително повишава успеваемостта на метода. С литотрипсията под ултразвуков контрол се постига добър лечебен резултат в 95% от случаите.

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД