Калзит – устройство за обработка на вода

Калзит.

Повърхността на планетата Земя е заета от 71%  вода, но едва 25% от тях е сладка. Според учените, под влияние на климатичните промени,  до 2025 г. повече от половината население на Земята ще бъде предразположено към заболявания поради недостиг на чиста питейна вода.
Преди няколко години докторът  на техническите  науки,  инж. Живко Кацаров изобретява устройство за обеззаразяване на водата, впоследствие  разработено от „ЗИТА-Русе”  по принцип, заимстван от природата, без външен източник на енергия, без химикали.
Устройството е от вихров тип! Представлява цилиндрично тяло с отвор по оста, в отвора последователно са поставени турболизиращ елемент и вихрова камера. То е единственото устройство, което въздейства върху потока вода с механични колебания в долната граница на звуковата област и ултразвукови колебания, генерирани без външен източник на енергия, а  като се използва  енергията на преминаващата вода. При преминаване на потока вода през устройството, в него се генерират механични колебания в звуковата и ултразвуковата области. Енергията на механичните колебания предизвиква изменение в кристалната структура на калцита и унищожава намиращите се във водата микроорганизми.
Освен за обеззаразяване на водата , устройството намира приложение и в борбата с котления камък.
Всеки е бил свидетел на белите петна, които остават по смесителните батерии, съдове или душ кабини и знае  колко трудно е отстраняването им. Всичко това се дължи на така нареченият котлен камък, или калциевия карбонат (СаСО3),  съдържащ се във водата, който кристализира под формата на калцит. Калцитът е един от най-разпространените минерали и представлява модификация на калциевия карбонат, частиците на който имат свойството да се задържат една към друга, като по този начин с течение на времето и движението на водата се получават отлагания по повърхностите с дебелини от 3 до 10 mm. При 3 mm дебелина на отлагане  на котления камък ,  поради ниската му  топлопроводимост, енергийните разходи се увеличават с приблизително 25%, а при 10 mm – с повече от 50%.  С повишаване на температурата се повишава и отлагането на котлен камък. При повишаване на температурата  водата се разширява и  молекулите, които дотогава са обгръщали частиците калцит, се раздалечават една от друга и го освобождават.
Така вече частиците на минерала свободно прилепват една към друга в зоната на топлоотдаване. Това е причината върху нагревателите и около тях да има най-много котлен  камък. Ако обърнете внимание на смесителната батерия в банята ще видите, че отлагането е значително по-голямо на горещата част на батерията. Същото се случва и при нагревателя на бойлера, миялната машина или пералнята. Преструктурирането и предотвратяването на отлагането на котлен камък от устройството става чрез активизиране на CaCO3, който кристализира преди да е достигнал зоната на активно топлоотдаване в друг вид кристал (аргонит), а самият кристал става с големи размери, което не позволява задържането му по повърхността на нагревателите и стените на съдовете. Образуваните едри частици не могат да се слепват  поради своята аморфна структура и падат на дъното на съда или се отнасят от водата. Преобразуването става с достатъчна енергия, за да остане в стабилно състояние,  и практически процесът е необратим, което означава, че няма значение на какво разстояние е монтирано устройството от местата на вероятна поява на отлагания. Може да се монтира централно след водомера или преди всеки уред.
За повече информация посетете www.zita-ruse.com

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД