Противодействие на анафилактичните реакции. Молекулният мехнизъм на алергичния шок е дешифриран

Хайделбергският университет е дал на света 8 Нобелови лауреати.

Научни работници от университета в Хайделберг, Германия разгадаха молекулния механизъм на алергичния шок. Решаваща роля при него играе активирането на специфични протеини в клетъчните стени на малките кръвоносни съдове. Елиминирането на определен ген предпазило опитни мишки от до този момент смъртоносни реакции на имунната и циркулаторната системи (анафилактичен шок), без при това  режимът на действие на циркулаторната система да бъде засегнат.Това откритие би могло да се превърне в подготовката за пътя към откриването на нови медикаменти за лечение и превенция на алергичния шок. Работата на проф. д-р Щефан Оферманс и неговите колеги е публикувана онлайн в сайта „Журнал за експериментална медицина” ( http://jem.rupress.org/ ).
Остра животозастрашаваща алергична реакция
При анафилактичния шок става въпрос за остра алергична реакция, опасна за живота, която се отключва най-често от храна, отрова на инсекти, медикаменти или други алергени. Нейната честота се е увеличила през последните десетилетия. Попадането на алергени в чувствителния организъм провокира освобождаването на различни вещества (медиатори) от имунните клетки в кръвта. Тези медиатори – например  хистамин, или левкотриен – предизвикват значително понижаване на кръвното налягане, дихателни затруднения, както и остри стомашно-чревни и кожни реакции. Комбинацията на тези симптоми води до животозастрашаващата клинична картина на анафилактичния шок.
Възпрепятстване на спусъчния механизъм на алергичния шок
Медиаторите развиват своето действие посредством така наречените G-протеин свързани рецептори, които се намират в различни клетки, както и в стените на кръвоносните съдове. Те предават сигнали към клетките, чиито последствия са типичните реакции на анфилактичния шок. „В генетичния модел на мишките можахме да забележим, че, за наша приятна изненада, селективното елиминиране на гена, отговарящ за G-протеини Gq и G11 в стените на кръвоносните съдове, доведе до предпазване на животните от най-тежките анафилактични реакции.”, обяснавя проф. Оферманс. Сега пътят е отворен за откриване и тестване на субстанции, чиято цел да бъде възпрепятстването на спусъчния механизъм на алергичния шок.

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД