"Австрия" етикет
Националният флаг и герба на Австрия.

Здравеопазването в Австрия – изградено на социален принцип

Като социална държава Австрия разполага със съвременно здравеопазване, което се базира на два принципа – на солидарността и субсидарността. Иначе казано, перифразирайки известен философ, от всекиго според способностите, всекиму според потребностите. В Австрия…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД