"Бъбреци" етикет
Бъбрек.

Добра новина за бъбречно болните

Медицината познава методи за създаване на изкуствено сърце и бял дроб – органите на мъртви животни се освобождават от активните клетки, остава само “скелетът”. Върху него се нанасят живи клетки, които постепенно го…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД