"Заплаха" етикет
Изтъняване на костната структура и приплесване на прешленните тела в поясния отдел на гръбначния стълб вследствие остеопороза, 78 годишна пациентка

Остеопорозата – невидима заплаха

Остеопорозата (ОП) представлява загуба на костна маса и последващо изтъняване на костта на местно или общо ниво и води след себе си повишен риск от фрактури. Годишно в Германия се харчат директно или…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД