"Здравеопазване" етикет

ЕГА призова ЕС да премахне пречките пред конкуренцията и свободната търговия на лекарствените пазари

На 19.03.2014 г. Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, проведе своя десети годишен правен форум и призова ЕС да премахне пречките пред конкуренцията и свободната търговия на лекарствените пазари чрез осъществяване…

Промяна в тарифа към лекарствения закон ще удари пряко пациентите

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) изразява категоричното си несъгласие с проекта за Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.Предвижда…

Националният флаг и герба на Австрия.

Здравеопазването в Австрия – изградено на социален принцип

Като социална държава Австрия разполага със съвременно здравеопазване, което се базира на два принципа – на солидарността и субсидарността. Иначе казано, перифразирайки известен философ, от всекиго според способностите, всекиму според потребностите. В Австрия…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД