"Магнитно поле" етикет
qto

Могат ли хората да усещат магнитните полета

В животните се произвеждат протеини, наречени криптохроми, за които се смята, че придават на видове като мигриращите  птици способността да усещат земното магнитно поле и да го използват за навигация. Учените сега установяват,…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД