"Офталмология" етикет
Аниридия.

Аниридия – рядко очно заболяване

При това рядко заболяване (засегнати са един от  40000 до 100 000, мъже и жени по равно) става въпрос за вродено недоразвитие на ириса. Като синоними се използват „аплазия на ириса“ и „иридеремия“.У…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД