"Ръце" етикет
Хроничен епикондилит (тенис-лакът) при 45-годишен пациент, поставен бандаж

Чести заболявания и травми на предмишницата и ръката

Ръката на човека е уникален продукт на еволюцията. Докато лапата на един примат е в състояние да хваща предмети в цяла длан, човешкият палец единствен е способен на т.нар. опозиция – противопоставяне на…

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД