Relationer

Jag bryr mig orgeron

Mamma och pappa, mormor och morfar, farmor och farfar och kusiner är ganska entydiga släktförhållanden som det går att hålla reda på, men redan moster, morbror, faster och farbror kan ge upphov till olika tolkningar. Ännu värre blir det när vi går ytterligare en generation bakåt från far- och morföräldrar, och när vi kommer till släktleden efter kusiner är det kört. Det vimlar av sysslingar, bryllingar, tremänningar och ludenkusiner härefter skrivet enligt uttalsformen ludikusiner och både pysslingar och brysslingar får vara med på ett hörn. Till slut blir det så komplicerat att det bara finns trasslingar kvar. Men låt oss ändå försöka bringa ordning i kaos och reda ut hur det egentligen förhåller sig med alla kära släktingar. Ordböckerna ger i vissa fall klara besked om hur de olika släktskapsförhållandena ser ut i allmänsvenskan. Faster, moster, farbror och morbror är okomplicerade när de syftar på föräldrars syskon. I Ordbok över Finlands svenska folkmål dialektordboken finns exempel på hur benämningarna kombineras med förnamn Ida-moster, Johannes-farbror. Jag har själv äldre släktingar som benämner sina föräldrars syskon på det här sättet och andra som använder det allmänsvenska faster Hagar och farbror Teodor.

Vänligen välj företag eller privat

Mig vet inte riktigt hur jag ska göra. Min man har 2 halvsyskon som han kanske träffat gånger inom hela sitt liv. Anledningen till detta är att deras mamma är absolut dum i huvudet. Dom är genast 14 och 12 tror jag.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here