Samtal med prästen

Möt de evangeliska männen sexiga

Livets fester utomlands Samtal med prästen Före bröllopet träffar ni vanligen vigselprästen och har ett vigselsamtal. Ni kommer överens om arrangemangen, blir bekanta med prästen, talar om äktenskap och kärlek. Ni kan själva vara med om att besluta om programmet så att vigseln känns rätt för er. Under samtalet vill prästen veta om ni har beslutat anta gemensamt efternamn, och om någondera tänker ha dubbelnamn. Tillsammans med prästen kan ni också öva hur ni går, var ni står och liknande. Andra som ska medverka vid vigseln kan också vara med på övningen, t. Vi har båda varit gifta förut, så vi vet det är. Men borde vi ändå träffa prästen? Att välja efternamn Innan vigseln meddelar ni prästen vilket vilka efternamn ni beslutit er för.

20.12.1974/968

Bundna av ett tjänstekollektivavtal är 1 kyrkans arbetsmarknadsverk, 2 en församling, 3 dom tjänsteinnehavarföreningar som ingått tjänstekollektivavtalet eller såsom efteråt med samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detta, 4 de registrerade föreningar som direkt alternativt genom mellanled är eller under avtalets giltighetstid varit underföreningar till ovan inom 3 punkten avsedda tjänsteinnehavarföreningar, och 5 de tjänsteinnehavare som är eller mirakel avtalets giltighetstid varit medlemmar i ett av avtalet bunden förening. Kyrkans arbetsmarknadsverk kan bestämma om anställningsvillkoren för dom tjänsteinnehavare som företräder församlingen såsom uppdragsgivare, om kretsen av de avtalsbundna är begränsad i tjänstekollektivavtalet. I andra baisse än de som nämns i 2 mom.

1869. Nº 30.

Försåvitt allmän och enskild gudstjenst. Allmän, allmän gudstjenst skall öfver hela landet inom kyrkorna hållas på alla söndagar samt dessutom på följande af ålder inom den kristna församlingen firade helgedagar, nemligen: juldagen, annandag jul, nyårsdagen, trettondedag jultid, Marie bebådelsedag, långfredag, dagen efter påsksöndagen, Kristi himmelsfärdsdag, dagen efter pingstsöndagen samt Johannis döparens dag. Högmessogudstjenst skall gällande dessa dagar förrättas i alla församlingar så väl på landet som inom städerne. Aftonsångsgudstjenst skall hållas i dom städer, der två eller flere prester vid en kyrka tjenstgöra.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here