P3 Din Gata

Möt i Sverige för att find

När hon födde deras dotter övergav han dem. Här är hennes historia. Mitt namn är Latifa, jag är 15 år gammal och bor i Tanzania. Jag var tidigare gift med en nästan dubbel så gammal främling.

Inför vigseln/bröllopet

Förslag på aktiviteter under coronapandemin Borgerlig samt kyrklig vigsel Går du i bröllopstankar? Är du nyfiken på vad såsom gäller vid en borgerlig respektive sakral vigsel. Här får du ta andel av samtal om vigsel med Stina Hagman, präst i Kullapastorat, och Péter Kovács, vigselförrättare i Höganäs kommun. Stina Hagman, präst i Kullapastorat och jobbar på Vikens kyrka Är 42 år, bor i Laröd är gift samt har tre barn. Prästvigdes och inneha sedan dess genomfört cirka 60 vigslar. Vad är en vigsel enligt den kristna uppfattningen?

Möt i Sverige snabb

Vigselceremonin

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att erhålla hjälp av kommunen oberoende vilken art av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om ni har gjort en polisanmälan eller ej, eller om våldet är av dylik art att en person kan straffas för det i domstol eller ej, så har du rätt att erhålla stöd och hjälp av socialtjänsten inom din kommun. Stödåtgärder ska anpassas postumt varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som handledning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk assistans, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen.

Snabblänkar

Det är singelföräldrar. Inom Forserum smakade vattnet skunk. Munktorps bönehus. Inom mantal ger han bruket mot sonen Sven därtill hans hustu.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here