Våldtäkt och sexualbrott

Möt många kvinnor bra utomhusdatering

Den visar att våldet mot kvinnor, och särskilt könsbaserat våld som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor, utgör en omfattande kränkning av de mänskliga rättigheterna som EU inte har råd att bortse från. I undersökningen tillfrågades kvinnor om sina erfarenheter av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, däribland våld i nära relationer våld i hemmet. De fick också frågor om stalkning, sexuella trakasserier och den roll som ny teknik spelat i kvinnors erfarenheter av övergrepp. Dessutom ställdes frågor om deras erfarenheter av våld i barndomen.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

Kom på studiebesök! Kvinnans rösträtt Kampen förut den kvinnliga rösträtten i Sverige inneha en lång och intressant bakgrundshistoria såsom det ibland kan vara klokt att påminna sig om när vi idag tycker att rösträtten verkar självklar. Kampen för den kvinnliga rösträtten väckte både debatt och ilska hos politiker samt andra när den kom upp gällande dagordningen i slutet av talet samt i början av talet. Rösträttsfrågan förut kvinnor hade framlagts som motion inom riksdagen redan år men röstades ner med rösterna 53 mot Ej förrän 2 april la den svenska regeringen fram ett lagförslag om feminin rösträtt genom en proposition i riksdagen.

Sammanfattning

Inom den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 andel att de utsattes för sexualbrott mirakel Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott igenom tvång Andel utsatta för sexualbrott igenom utnyttjande av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda för sexualbrott Sexualbrott bland unga Aktie som utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet för sexualbrott —¹, samt utsatthet förut sexualbrott genom tvång och utsatthet förut sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös befattning åren —². Källa: NTU.

Bli Världsförälder

Medellivslängd är en av de indikatorer såsom Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild bruten folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras ett gång per år. Sammanfattning Medellivslängden inom befolkningen var 83,1 år Det är en ökning med mer än en halvt år från året innan. Emellan och har den återstående medellivslängden bred 30 års ålder ökat hos både kvinnor och män och i all utbildningsgrupper, men för kvinnor med kortast utbildning har ökningen varit mindre ännu ett halvt år på 13 år. Skillnaden i livslängd mellan olika utbildningsgrupper ökade från 4,4 till 6,0 år under perioden.

Allt Sidas bistånd ska visa långsiktigt resultat

Nyheter Bra resultat för kommunen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor Enligt undersökningen Kvinnofridsbarometernsom Unizon riksförbundet för Sveriges tjej- och kvinnojourer genomfört, ligger Surahammar bra till i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Undersökningen mäter hurdan Sveriges kommuner arbetar för och prioriterar kvinnor och barn som utsätts förut våld av män. Enligt resultatet bedriver Surahammars kommun ett bra och basal arbete mot mäns våld mot kvinns vilket såklart är positivt och särskilt när det, enligt Unizon, brister hos ett stort antal kommuner i landsbygd. Vad som enligt Eva-Lena Odeling, tf.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here