Betydande skillnader mellan könen hos svenska ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem

Skillnaderna mellan kvinnor och populair

Kvinnorörelse i miniformat Petra Ulmanen Hur kan vi förbättra flickors situation i föreningslivet? Vad kan flickor vinna på att vara i en grupp med bara flickor? Vilka mötesformer passar flickor? Hur får vi in flickor i styrelser? Hur kan vi omfördela fritidsresurserna så att flickor får lika mycket som pojkar? Att stärka flickor i föreningslivet Detta är några av de frågor som Statens Ungdomsråd numera Ungdomsstyrelsen försökte besvara i projektet Att stärka flickor i föreningslivet. Projektet som startade år och avslutades två år senare var ett utvecklingsarbete för flickor inom föreningsliv och övrig fritidsverksamhet. Syftet var att pröva och formulera olika metoder för att arbeta med och för flickor, både för att medvetandegöra och stärka flickorna personligen och för att försöka förändra de ojämställda förhållandena i fritidsverksamheten i stort.

Relaterat innehåll

Hurdan har synen på dialekter förändrats kontra förr? Vad är en dialekt? Vad är skillnaden mellan språk och dialekt? I ett språk kan det existens olika dialekter. En dialekt är ett variant av ett språk, och den varianten talas i ett visst area. Ibland kan man undra varför något är en dialekt och inte en eget språk. I Kina är dialekterna så olika varandra att talarna bruten två olika dialekter inte alls kan förstå varandra. Andra gånger kan det vara tvärtom. Språken norska och svenska är så lika varandra att svenskar och norrmän ofta förstår varandra enormt väl.

Har alla språk olika dialekter?

Artikeln är skriven av forskare, på förordnande av popNAD Publicerad 9 aug Dessutom om flickor har närmat sig pojkars alkohol- och narkotikaanvändning ser det avvikande ut för många av de tjejer som påbörjar en öppenvårdskontakt för avta problem. En ny studie stödjer det paradoxala förhållandet, som innebär att ett mindre andel flickor påbörjar behandling ännu pojkar, samtidigt som flickorna generellt inneha besvärligare uppväxtförhållanden med sig i bagaget, en allvarligare missbruksproblematik och en sämre psykisk hälsa. Andelen pojkar som anger cannabis som sin huvudsakliga drog är betydligt högre än den är förut flickor, som i högre grad uppger alkohol eller amfetamin och opiater såsom det preparat som orsakar dem störst bekymmer. De använder även den primära drogen oftare än pojkar.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here