Nya talböcker augusti 2016

Upptäck förräderi av mötesassistent

Listan är uppdelad i 2 delar; Litteratur för vuxna och Litteratur för barn, vilka ligger på nivå 1. Nästa uppdelning är mellan Skönlitteratur och Facklitteratur. Dessa avsnitt ligger på nivå 2.

2. Svenska Fredskommittén och världsfredsrörelsen

Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper Säkerhetstjänstkommissionen tillkom bred en tidpunkt då olika forskare, före allt historiker och statsvetare, inlett arbeten med projekt som låg nära kommissionens uppdrag. Flera av dessa projekt hade påbörjats inom ramen för det forskningsprogram om svensk militär underrättelse- och säkerhetstjänst som Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet på regeringens förordnande utlyst i februari Genom att anlita några av forskarna som experter kunde kommissionen tillgodogöra sig deras kunskaper samt kompetens och ge dem möjlighet att arbeta med fri tillgång till det relevanta källmaterialet. Resultatet av deras göromål publiceras som bilagor till kommissionens övervägande.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here