Biskop Björn Vikströms avskedspredikan

Att lära känna naturliga människor hästhårmöbler

De olika graderna beskriver hur mycket du klarar av att fungera i vardagen. Har du en lätt eller lindrig depression kan vardagen fungera, även om du mår dåligt. Har du en medelsvår eller måttlig depression är det svårt att klara av vardagen, och det märks tydligt för den närmaste omgivningen att du mår väldigt dåligt. Har du en svår eller djup depression påverkas hela livet, och du kan ha svårt att äta, dricka eller sova. För omgivningen märks det tydligt att du inte orkar eller klarar av vardagens krav. Det är vanligt att den som är djupt deprimerad får självmordstankar, men det är inte alla som har en djup depression som har självmordstankar eller självmordsplaner.

Symtom på PTSD

Det kallas flashbacks. Då känns det som försåvitt du är med om den förfärande situationen igen. Under en flashback kan du återuppleva de intryck som ni upplevde under den skrämmande händelsen.

Vad är posttraumatiskt stressyndrom?

Fånga vara på möjligheter till goda dialog Malmö, den 9 november Ett fason att höja sin energi och eufori i livet är att ägna sig åt goda samtal. Spontana eller planerade samtal — det spelar ingen betydelse. I det goda samtalet med ett annan människa finns en intention att verkligen nå fram till varandra, att se varandra helt och fullt, samt en vilja att verkligen lyssna. Inom det goda samtalet växer vi såsom människor, vi utvecklas och förbättrar vår förmåga att lyssna in. När mig känner att den andra bryr sig om mig, blir jag själv mer generös och omtänksam. Jag kan beröra en djup och innerlig glädje såsom är som näring till själen. Samtalet kan i princip fortsätta i dom egna tankarna.

Reflektioner

Samfundsföreståndare Björn Vikströms avskedspredikan Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du tillåts se dina fiender bygga vallar kring dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk mot marken, och de skall inte avgå sten på sten, eftersom du ej förstod att tiden var inne förut Guds besök. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Översteprästerna samt de skriftlärda och alla folkets anförare försökte röja honom ur vägen, skada de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade gällande honom. Jesus grät då han tittade Jerusalem. Reaktionen var knappast helt ovanlig; de judar som vallfärdade till Jerusalem och dess tempel blev säkert ideligen rörda då de efter sin långa vandring såg staden och dess murar uppe på berget.

Sally’s Salon – Beauty Secrets: Story (Subtitles)

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here