Assisterad befruktning - samma regler för ensamstående kvinnor

Ensamstående kvinnor Stockholm indie

Sedan den första april kan ensamstående kvinnor få hjälp med assisterad befruktning enligt lag. Nu beslutar Stockholms läns landsting om att samma regler som gäller för par även ska gälla för ensamstående. I början av sommaren kom en rekommendation från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om hur landstingen ska förhålla sig till den nya lagen. Den innebär kortfattat att samma regler som tidigare gällde offentligt finansierad assisterad befruktning för par nu även ska omfatta ensamstående kvinnor. Hälso- och sjukvårdsnämnden väntas den 30 augusti besluta om att Stockholms läns landsting ska följa SKL:s rekommendation. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och par kommer att ingå i vårdval specialiserad gynekologi från årsskiftet.

Om assisterad befruktning

Läs mer om Cookies. Här listar vi de bostadsstiftelser som enligt sina regler ska hyra ut till ekonomiskt behövande personer se faktaruta längst ner. Målgruppen, eller destinatärskretsen som det kallas, tillåts inte ändras utan tillstånd från Kammarkollegiet. Ändå tillämpar flera av stiftelserna helt alternativt delvis andra regler. Målgrupp enligt stadgarna: För äldre behövande bosatta i Eskilstuna. Sök här:   54 Målgrupp enligt stadgarna:  Behövande äldre personer. Målgrupp i dag:  Man ska vara över 55 år och klara hyran.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here