Inget giftermål utan LiU

Äktenskap organ har en pack

I januari kom två studenter från två olika universitet i Singapore till Linköping för en utbytestermin. Tillsammans med en fotograf och en make up artist har de rest hit från Singapore, enbart för att ta sina pre wedding pictures. Det på sommaren ganska öde Campus Valla lyser upp när Vanessa kommer gående i sin röda bröllopsklänning. Och självklart ville vi ta bilderna här, där vi träffades. Foto: Elisabet Wahrby Det var i januari som Charles och Vanessa, tillsammans med 30 andra utbytesstudenter, kom till Linköping för en utbytestermin. Han läste till ingenjör, hon läste sociologi. Sedan splittrades gruppen, var och en läste och umgicks med sina kurskompisar. Det skulle dröja fram till april innan de lärde känna varandra bättre. Inför en studentfest köade de tillsammans för biljetter en hel natt.

Sök på sajten

Lagen om avtal och andra rättshandlingar gällande förmögenhetsrättens område AvtL och förutsättningsläran inneha vidare undersökts för att visa hurdan parter i allmänhet kan ändra en avtal. Denna undersökning har gjorts alldenstund ÄktB och SamboL inte innehåller märklig regler om hur parterna i efterhand kan ogiltigförklara eller jämka ett bodelningsavtal. Praxis har även refererats för att visa att familjerättsliga avtal kan ogiltigförklaras och jämkas med hjälp av AvtL och förutsättningsläran. Vidare har avtalsrättslig lära undersökts för att förklara hur ett allmän domstol kan tolka ett förbindelse. Till sist har familjerättslig doktrin studerats för att beskriva skillnaden mellan förmögenhetsrättsliga och familjerättsliga avtal samt hur ett allmän domstol bör tolka ett familjerättsligt avtal. För att senare visa att konsekvenser faktiskt kan uppstå, utifrån den jämförelse som har gjorts, har underrättspraxis använts.

Det svenskaste som finns

Ideligen har A-aktier även bättre rätt mot vinstutdelning. Efterskänkande av eventuellt straff allaredan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som bara kan beviljas när lagakraftvunnen dom finns. En regel som måste följas, både av domstol och av avtalsparter. Kan även kallas att regeln är obligatorisk. Om ett brott har begåtts samt åklagaren anser att bevisningen är fullgod mot den misstänkte, är åklagaren enligt svensk rätt i princip skyldig att åtala. Undantag finns t. Hinder såsom innebär att en person inte tillåts gifta sig överhuvudtaget, exempelvis att denne är underårig.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here