Lagen om giftermål

Möt tjejer att gifta mig föräldragrupper

Du har alltid rätt att säga nej till giftermål om du inte vill gifta dig. Att hota eller tvinga någon med våld att gifta sig är olagligt. De två som gifter sig måste båda vara med vid bröllopet och ge sitt samtycke till att gifta sig. Svenska myndigheter kan vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som ingåtts under tvång. Men har man redan gift sig är det ofta svårt att bevisa i domstol att det skedde under tvång. Därför är det viktigt att säga ifrån innan och att komma ihåg att man då har lagen på sin sida. Från och med den 1 juli gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Handla i gåvoshopen

Förskräckt för att bli tvingad att viga sig Rädd för att bli krystad att gifta sig Det är ni som bestämmer om du ska viga dig eller inte. Ingen får forcera, övertala eller lura dig att viga dig med någon. Be om assistans om du är orolig för att bli tvingad att gifta dig. Cirkel om du behöver skydd och assistans på en gång. Är du förskräckt för att bli tvingad att viga dig? Berätta det för någon ni litar på, till exempel en vuxen i skolan. I Sverige måste både du och den du gifter dej med vara över 18 år samt vilja gifta er med varandra. Bägge måste vara med på bröllopet samt säga ja. Det är brottsligt att övertala, lura eller tvinga någon att gifta sig.

SÅ STOPPAR VI BARNÄKTENSKAP

Avkomma i fängelse Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år För dom flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara viga och att inga männi­skor ska måste in i äkten­skap. Men på flera håll i världen lever barn samt ung­domar i sociala mil­jöer med absolut andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan. Senast uppdaterad: 25 februari Ruth Dureng andra av vänster blev misshandlad och utsparkad av sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra fru till sin mosters make.

Fotboll och cykling för tjejer bryter mot normen

Ytterligare än 30 flickor tvingas gifta sig varje dag. Barnäktenskap innebär ofta att förlora kontrollen över sitt eget leva. Gifta flickor isoleras från familj samt vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir ofta gravida och föder barn när de själva är barn, vilket är förenat med livsfara, både för mamman och för barnet. Komplikationer vid havandeskap och förlossning är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år världen över. Barnäktenskap är allra vanligast i Niger och Bangladesh, därborta tre fjärdedelar av flickorna tvingas viga sig innan de fyllt 18 år. Eftersom flickor som gifts bort ideligen tvingas sluta skolan har de lägre utbildningsnivå och får svårare att fånga sig ur fattigdom. Att flickor är outbildade, oförberedda på sin roll såsom förälder och inte har möjlighet att delta i samhället får också konsekvenser på alla samhällsnivåer.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here