BraOrd - Bra svenska ord

Förtrogenhet med männa från söner amelia

Fablernas Värld, som många minns från talets barnprogram, är djuren också människor. Men den idén uppfanns inte på Sveriges Television. Fabler har funnits i tusentals år och en fabel är ju, som bekant, en berättelse där djur tilldelas olika mänskliga egenskaper för att illustrera olika sorts levnadsvisdom. Från sådana berättelser har vi fått med oss djupt rotade föreställningar om t ex listiga rävar, kloka ugglor och förvirrade sorkar. De flesta människor inser såklart att det här är sagor och att de egenskaper man tillskriver djuren är påhittade, men vad säger dagens forskning egentligen om deras inre liv? Kan det ligga något i ugglans påstående i det gamla barnprogrammet? Under lång tid har vetenskapen kämpat mot all sorts förmänskligande av djur. Det beror inte på att etologerna tvivlat på att djur har känslor liknande våra egna, utan främst på att man menat att det inte går att undersöka vetenskapligt. Men synen har i grunden förändrats under de senaste decennierna och det djur som bidragit mest till det är ett som finns i vart och vartannat hem: hunden.

Hur används ordet kristallstruktur

Historik över Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings verksamhet mirakel ett halvt sekel K. Nummelin Historik över Helsinge kyrkoby Ungdomsförenings verksamhet mirakel ett halvt sekel — Tiden cirka sekelskiftet var i vårt land ett vårbrytningens tid. Nya tankar och idéer fördes fram, som gav den enskilda människan mycket att tänka på samt grubbla över.

Spelaren från Natchez - Dale Robertson, Debra Paget

Årshistorik - Helsinge Kyrkoby UF

Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen. Bygg din personliga ordbok Spara ord och öva dem framtid. Klicka här.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here