Den unga älskaren av de hårda känslorna och kön smutsig porrfilm med mamma

Härskarinna besök för interfaith

Deras konstitution präglades därav, där blev ingen möjlighet över att försona kön och ande. De skaffade sig en fiktiv värld av idel andlighet, i vilken de sökte rädda sina själar från sinnlighetens anspråk. För att undkomma varje konflikt valde de den fullständiga avhållsamheten, eller råkade de, när viljekraften icke kunde spännas därhän, i ett oavbrutet dilemma, vilket till tudelningen mellan ande och kön även förde den mellan tanken och varandet, emedan de icke voro i stånd, trots sitt teoretiska avståndstagande, att konsekvent hålla sig fjärran från sexuella handlingar. I erotiskt avseende har kulturmänskligheten passerat två stadier och nått ett tredje, varest i ny gestalt enheten mellan ande och kön åter synes framträda. Den är kännetecknet på en konstitution, i vilken könsligheten på det oskiljaktigaste är sammanvuxen med andligheten och personligheten sålunda försonad med naturlivets anspråk. Sexualiteten tar här form av kärlek, emedan antingen redan uppträdandet av sinnlig längtan eller åtminstone viljans benägenhet för dess tillfredsställande är beroende av psykiska betingelser.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here