JOHAN LUDVIG RUNEBERG

Sök efter ensamstående men i någon

Maj ds skrivelse nr avsedda meddelandet, så lydande: Herr talman! Vid riksdagens årliga utrikesdebatt har det blivit tradition att regeringen ger en översikt över det utrikespolitiska läget med särskild tonvikt vid Sveriges roll i det internationella sammanhanget, översikten har brukat innefatta en redogörelse för huvuddragen i vårt lands utrikespolitik. Det torde icke vara erforderligt att nu mera utförligt redovisa grunderna för vår alliansfria utrikespolitik. Det kan räcka med det självklara konstaterandet, att vår kurs ligger fast och att Sveriges allmänna hållning möter förståelse och respekt både i öst och väst. Vårt land har åtnjutit förmånen av nära år av obruten fred. Med de erfarenheter vi haft är det naturligt att det svenska folket fortsätter att bekänna sig till neutralitetspolitiken. Vi anser det alltjämt nödvändigt att till stöd för denna politik upprätthålla ett så väl utvecklat och effektivt försvarssystem som våra förhållanden medger. Inom den svenska folkopinionen råder en nära nog fullständig enighet om vårt lands utrikespolitiska kurs.

Skönlitteratur

D Översättning: Susanne Sandström et krävs kooperation för att en bok ska bliva till. Tack alla läsare för att ni blåser liv i våra litteratur. Bazar Masarin McCaughrean Min insats tycks mig alltid vara den enklaste. Det är inte så för alla författarinna, det vet jag, men för jag är skrivandet njutningsfullt — ett ljuvligt, själviskt, tillfredsställande, frustrerande, uppslukande hantverk såsom kan liknas vid att quilta — väldigt mycket som att quilta egentlig, att sätta samman delar till ett helhet. I allt högre utsträckning förväntas barnoch ungdomsförfattare ta itu med världsproblem — vilket, det måste medges, är att kräva mycket. Särskilt under det här året har författare långt modigare än jag varit villiga att gå in i utmattande inre världar förut att kunna ge oss böcker såsom skildrar orättvisa, hot, andra människors leva och prövningar…Deras berättelser fastnar som kardborrar och låtes sig inte skakas bruten inom överskådlig framtid. Jag är avsiktlig om att förlagsbranschen inte är ett ensam hjärnas verk, men det tycks mig som om ett besynnerligt språng har uppstått.

Facklitteratur

Sopigt, [rapport från en soptipp] av Derf Backderf. Inläst av Karin Rosén. Talbok med text. En serieroman om ett absurd, humoristisk och spännande färd inom en amerikansk sopbil. Berättelsen är partiell baserad på författarens erfarenheter och skildrar ett gäng unga killar som var dag, året runt, åker ut samt hämtar sopor runt om i staden.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here