Förmiddag i P4 Dalarna

Hur man förför personals

Telefontider under jul- nyår- och trettondagshelgen: december: Telefonen öppen kl och kl december: Stängt december: Telefonen öppen kl och kl 31 december- 3 januari: Stängt 5 januari: Telefonen öppen 6 januari: Stängt. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan flickor och pojkar — och mellan kvinnor och män. Det handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter att forma samhället och sitt eget liv, oavsett kön. Över hela världen blir flickor diskriminerade och utsatta. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt — från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Alla gynnas av och behövs i arbetet för jämställdhet, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor och män. Som en röd tråd genom all Plan Internationals verksamhet löper vårt jämställdhetsarbete och fokus på flickor.

Världen är inte jämställd

Emedan drängen kommer in upptäcker han pigan med ändan i vädret. Han kan inte hålla tillbaks utan hoppar gällande pigan som inte nobbar honom. Inom köket hittar han bondmoran i approximativt samma ställning och han är ej sen att utnyttja situationen, men därborta får han nobben. Alla inom 25 meters radie tittar upp och småler samtidigt som de ser att mamman blir både ledsen och arg. Postumt en liten stund går han fram till mamman och viskar tröstande: - men mamma, dina är mycket längre Han sätter sig upp och tittar sina kläder, allt rent och nystruket Du hade sönder möbler, spydde inom hallen och gav dig själv en svart öga då du gick rättfram in i dörren. Mamma släpade in dig i sovrummet och när hon försökte ta av dig byxorna sa du:.

Utsatthet för allvarlig misshandel i olika åldersgrupper

Denna webbplats använder cookies. För mer fakta kan du läsa här. Under anmäldes omkring 84 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 3,6 procent att de blev utsatta för misshandel mirakel Andel utsatta för misshandel Könsfördelning Ålder Andel utsatta för allvarlig misshandel   Anmäld misshandel Uppklarad misshandel Misstänkta förut misshandel Lagförda för misshandel Våldsbrott bland unga. Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here