Kan man dra tillbaka en offert?

Man vill åter regelgeving

Definitionen har olika innebörd i olika Ramavtal hos Statens inköpscentral Underrättelse om beslut Skriftlig underrättelse till anbudssökande eller anbudsgivare om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller tilldela ett kontrakt samt om skälen för besluten. Ett beslut kan även avse selektering. LOU 12 kap. Statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting och vissa offentligt styrda organ t. Även sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.

Huvudnavigering

Hygienartiklar och städmaterial Pg. Det beror bland annat på att den globala sug kraftigt överstiger utbudet vilket skapar bekymmer med leveranser från de länder därborta artiklarna produceras. Inköpscentralen har därför godkänt att leverantören Procurator tillfälligt höjer priserna på vissa artiklar. Läs mer gällande ramavtalets webbsida. Vidare vill de delge att ni kunder har haft en enormt tålamod under den tid såsom varit. Läs mer här PDF-dokument, 16 kB, nytt fönster Hälso- och sjukvårdsmaterial På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar såsom finns på ramavtalet ökat kraftigt.

Kan lämnas in oavsett tidpunkt

Inom den nya offerten har vi skrivit in en prishöjning som är baserad på en rad faktorer som vandrat upp i pris under året såsom gått. Nu har vi haft diskussioner om detta pris i över ett månads tid och står fortfarande innestående och diskuterar samma sak, nämligen att dom inte accepterar en prishöjning. De kan tänka sig att gå tillsammans på prishöjning om vi även utför förändringar i till exempel beställningsmönster. Vi vill då dra tillbaka vår anbud. Kan man göra det utan att man gör något rättsligt fel?

Lag : 1915:218 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Huvudförfattare: Ellinor Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt och reglerar allt från när man handlar en mjölk på ICA till om ett stort bolag är bundet av avtalet som chefen slutit med en konkurrent. Avtalslagen fungerar såsom en defaultlag som rycker in emedan det inte finns annan lagstiftning såsom är mer specifik, speciell avtalsrätt. En exempel är avtal inom konsumentförhållanden såsom även regleras inom speciell avtalsrätt tillsammans lagen avtalsvillkor inom konsumentförhållanden. Avtalslagen berör bara själva avtalsslutandet.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here