Background

Jag vill träffa flickor vuxen

De sakkunniga delades in i 40 paneler som träffade GU-medarbetare på institutions- fakultets- och ledningsnivå. Nu är deras rapporter i princip klara. Vid en presentation den 3 juni i universitetets huvudbyggnad sammanfattade Lena Gustafsson, som koordinerat det sista steget i utvärderingen, rekommendationerna för den övergripande universitetsnivån. Vi är också imponerade över allt genomarbetat material vi mottagit och över det engagerade bemötandet under besöket. Projektgruppen och alla medarbetare som hållit ihop projektet har också gjort ett väldigt uppskattat jobb. Tanken med utvärderingen var inte i första hand att granska forskningens kvalitet, även om det också utgjort en utgångspunkt, utan istället att undersöka förutsättningarna för forskning av högsta kvalitet, påpekade Lena Gustafsson. Men utvärderarna menar att i självvärderingarna för de olika nivåerna betonas snarare organisation och ekonomi än reflektioner över vad ett universitet är till för, vilket måste vara utgångspunkten för den fortsatta målsättningen och därmed utvecklingen av GU.

GU Journalen by University of Gothenburg - Issuu

Background The aim of the journal Normat is to stimulate interest in mathematics in the Nordic countries. It adresses teachers of mathematics secondary school, high school and universities, graduate and befattning graduate students at universities, as well as people in industry and society interested in mathematics. The journal published overview and orientation articles of new and old subject, historical and bibliografical articles and articles related to teching. The articles are generally published in Danish, Norwegian or Swedish.

Gäng oslo

Om ett tag kommer hon att klä gällande sig samt avgå rummet bruka mig tog jag mjukt ut i hallen samt tyst lämnade mig. Rummet. Kom ned inom lobbyn. Klockan hade hunnit bliva tjugo inom tre. i kvar ett samt ett hälft timma hade dom knullat henne.

Karamella in Gävle 2016 The movie

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here