Utbildningarna som lönar sig mest

Killar med stora pengar för wifes

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar eller söker arbete. Under —talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, men i och med talets familjepolitik blev det möjligt för alla kvinnor att lönearbeta. Fyra reformer under och talen har bidragit till det höga svenska kvinnliga arbetskraftsdeltagandet: den inkomstbaserade föräldraförsäkringen, den utbyggda offentligfinansierade barnomsorgen, rätten att behålla arbetet efter föräldraledighet, samt den borttagna sambeskattningen inom hushållet.

Kvinnors och mäns arbetsmarknad skiljer sig åt

Att pojkar som grupp presterar sämre ännu flickor är ingen nyhet, men skillnaderna ökar. Så hur gör man såsom lärare för att vända den negativa trenden i klassrummet? Att vara gosse har generellt en negativ effekt gällande betygen — och effekten har blivit större över tid. År hade tjejer i genomsnitt 27,9 meritpoäng mer ännu pojkar när de gick ut grundskolan, går man tillbaka tio år inom tiden hade flickor istället 22,1 meritpoäng mer än pojkar. Bland de såsom gick ut grundskolan har lite mer än var femte pojke inte blivit behörig till gymnasiet, att jämföra tillsammans var åttonde bland flickor.

Bli Världsförälder

Rättigheter är att killar och tjejer inneha samma rättigheter, och samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. Jämställdhet är att både killar samt tjejer bestämmer över sina egna kroppar och sin sexualitet. Jämställdhet innebär likaså att ingen ska behandlas olika gällande grund av sitt kön. I dom flesta länder diskuteras jämställdhet, och flera länder håller på att bli mer jämställda. Men inget land är fortfarande helt jämställt. Det finns många föredöme på att samhället inte är jämställt. En del saker är väldigt klara, andra kan vara svårare att beskåda. Kan du komma på några ytterligare exempel, där det finns skillnader såsom beror på om personer är flickor eller killar?

Sökformulär

Är det lönt att plugga? Tittar hane på det enbart ekonomiskt är svaret både ja och nej, beroende gällande vilken utbildning och yrke man väljer. Vi tittar närmare på vilka utbildningar man ska välja för jackpot inom plånboken.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here